Scandal fără precedent la Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Comăneşti după ce fosta secretară, Luminița Adriana Chivoiu, a fost condamnată la 4 luni de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de fals intelectual. Mai mult, firma de recuperare creanțe Frankfurter Inkasso Gesellschaft Mbh a obținut recent ordinul de executare silită a Luminiței Chivoiu pentru a-și recupera creditele acordate.

Conform documentelor trimise pe adresa redacției noastre, prin Rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Moineşti nr. 515/P/2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei Luminița Adriana CHivoiu pentru săvîrşirea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals, prevăzute de art.289 alin. l Cod pen cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod pen. şi art. 291 Cod pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod pen., fapte constînd în aceea că, în perioada anilor 2009-2010, în calitate de secretar la Scoală nr. 7 Comăneşti, avînd conform fişei postului atribuţiuni de întocmire a statelor de plată, a întocmit în fals statele de plată care erau trimise la Centrul Bugetar, majorînd iar alteori trecînd în mod eronat sume la rubricile CAR Moineşti şi CAR Comăneşti, sume cu care ulterior îşi acoperea propriile rate lunare, producînd astfel un prejudiciu 16.478 lei, prejudiciu recuperat.
Prin declaraţia autentificată sub nr. 4402 / 7770-C din 5.04.2012 de Ambasada României la Londra (fila 20), inculpata a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod proc. pen., arătînd că recunoaşte comiterea faptelor pentru care a fost trimisă în judecată şi nu solicită alte probe în cauză.
Examinînd ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale şi ţinînd seama de declaraţia inculpatei de recunoaştere a faptelor, dată în cursul judecăţii, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:
La data de 13.01.2011 Botezatu Lucica, salariat al Școlii nr. 7 Comăneşti, s-a prezentat cu fluturaşul de salariu la directorul şcolii aducîndu-i la cunoştinţă o neconcordanță existentă la calculul veniturilor salariale. În aceste condiţii directorul școlii a efectuat verificări şi pentru că a constatat că sunt calculate greşit a mers la Centrul Bugetar de la Școala Nr. 1 Comăneşti la care este arondată Școala nr. 7, unde s-a efectuat o confruntare între fluturaşul de salariu al directorului adjunct B.L. şi statul de plată după care s-au făcut viramentele, constatîndu-se diferente majore între cele două.
Avînd în vedere aceste împrejurări s-au ridicat statele de plată de la Școala nr. 7, după care se emit fluturaşii de salarii şi au fost confruntate cu statele existente la Centrul Bugetar, verificîndu-se perioada septembrie-decembrie 2010.
Astfel, s-au constatat diferenţe la reţinerile pentru CAR învăţămînt Comăneşti şi CAR învăţămînt Moineşti la un număr mare de persoane cu sume cuprinse între 20 şi 100 lei.
Față de aceste constatări, a fost efectuat un control de către un auditor intern la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 7 Comăneşti, verificîndu-se perioada anilor 2009-2010. În urma controlului efectuat s-a constatat existenţa unui prejudiciu în valoare de 16 478 lei.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că secretara Luminița Adriana Chivoiu, în momentul în care întocmea statele de plată către Centrul Bugetar, completa în fals rubricile reţineri pentru CAR Moineşti, respectiv CAR Comăneşti, sumele urmînd a fi virate în sumă globală de către Centrul Bugetar celor două instituţii financiare, iar listele cu persoanele în contul cărora erau viraţi banii la CAR Moineşti, respectiv CAR Comăneşti fiind transmise de către inculpată.
În această modalitate aceasta îşi acoperea propriile rate la cele două CAR-uri.
După terminarea verificărilor, secretarei școlii, care conform fişei postului deţinea atribuţiuni de întocmire a statelor de plată, i s-a adus la cunoştinţă rezultatul controlului, ocazie cu care aceasta a declarat că fiind în imposibilitatea de a-şi plăti ratele la cele două CAR-uri a recurs la a reţine diferite sume de bani de la cadrele didactice, sume pe care le-a folosit la acoperirea propriilor credite.
La dosarul cauzei (fila. 85 d.u.p.) s-a depus fişa postului de secretar în care la punctul 3 se menţionează obligaţia de serviciu a inculpatei Luminița Adriana Chivoiu de a întocmi la termen statele de plată a salariilor pentru personalul din unitate, iar în anexa la această fişă se precizează că Luminița Adriana Chivoiu răspunde de întocmirea situaţiilor pentru viramente către CAS, CFS, respectiv transmiterea informaţiilor în termen către Centrul Bugetar.
Fiind audiată în faza actelor premergătoare urmăririi penale, inculpata a recunoscut că a întocmit state de plată în dublu exemplar, un exemplar era trimis la centrul Bugetar, iar altul diferit rămînea la unitate ca exemplar de lucru. A mai precizat că fluturaşii de salarii se întocmeau de pe exemplarul care rămînea la unitate.
In cauză au fost audiaţi martorii D.D, B.L şi G.M.L care au arătat că li s-au oprit şi evidenţiat în statul de plată trimis la Centrul Bugetar, în mod nereal, sume de bani mai mari decît cele corespunzătoare înprumuturilor efectuate, iar Kanabe Marina a declarat că în perioada 01.01.2010-31.12.2010 nu a fost membră a CAR Comăneşti, deşi apare pe statele de plată întocmite cu o reţinere de 50 lei pentru această instituţie fiananciară.
Martora I.C.G, audiată în cauză, a precizat că s-au făcut confruntări între statele reale existente la Centrul Bugetar şi cele deţinute la Școala nr.7. A mai precizat că reţinerile pentru CAS, sănătate pensii, şomaj etc, se realizau după statele de plată întocmite de secretara scolii Luminița Adriana Chivoiu existente la Centrul Bugetar, iar pentru CAR-uri se făcea punctaj telefonic.
S-au efectuat adrese la Centrul Bugetar solicitîndu-se copii conforme cu originalul de pe statele de plată din perioada anilor 2009-2010 depuse de Școala nr. 7 Comăneşti. S-a mai solicitat efectuarea unei confruntări între statul de plată depus la Centrul Bugetar şi cel rămas la Școala nr. 7 ca exemplar de lucru, pentru a se stabili comparativ dacă cele două exemplare sunt identice.
S-au mai solicitat de la CAR învăţămînt Moineşti IFN şi CAR învăţămînt Comăneşti IFN tabele nominale cu persoanele şi reţinerile efectuate în perioada anilor 2009-2010.
Din analiza actelor depuse la dosarul cauzei de instituţiile anterior menţionate se constată diferenţe semnificative între cele două exemplare ale statelor de plată, respectiv cel trimis la Centrul Bugetar şi cel rămas la Școala nr. 7 ca exemplar de lucru la rubricile referitoare la reţineri pentru cele două CAR -uri.
Astfel s-a constatat că au fost reţinute în mod eronat pe statul de plată (trimis la Centrul Bugetar) suma de 2 830 lei în perioada 01.01.2009-31.12.2009 pentru CAR învăţămînt Moineşti, suma de 8 780 lei în perioada 01.01.2010-31.12.2010 pentru CAR învăţămînt Moineşti, suma de 4 868 lei în perioada 01.01.2010- 31.12.2010 pentru CAR învăţămînt Comăneşti, ajungîndu-se astfel la un total de 16.478 lei.
Aşa cum reiese din Statul de plată cuprinzînd prejudiciul recuperat, conform notei de control a ISJ Bacău sumele de bani reţinute în mod eronat au fost restituite angajaţilor păgubiţi.
Din compararea datelor existente pe statele de plată trimise către centrul bugetar şi informaţiilor primite de la CAR învăţământ Moineşti şi CAR învăţământ Comăneşti se constată următoarele:
–  în perioada 01.01.2009- 31.12.2009 la rubrica reţineri la CAR învăţămînt Moineşti au fost menţionate în mod eronat în statul de plată trimis la Centru Bugetar sume oprite şi nevirate după cum urmează: B L 200 lei; M E 150 lei; M M 200 lei; B D L 50 lei; L Ş 100; V C 100 lei; D D 140 lei; T V 50 lei; B C 100 lei; IR 200 lei; BI 200 lei; C A L – 7280 lei ; C M -30 lei; P C I 200 lei; B M 10 lei; C C 30 lei; S M 600 lei; G M 500 lei; S G L -200 lei; total 2 830 lei – sumele au fost stabilite prin comparare cu documentele aferente perioadei depuse de CAR învăţămînt Moineşti.
–  în perioada 01.01.2010- 31.12.2010 la rubrica reţineri la CAR învăţămînt Moineşti au fost menţionate în mod eronat în statul de plată trimis la Centru Bugetar sume oprite şi nevirate după cum urmează: B L 450 lei; M E 900 lei; M M 600 lei; B D L 600 lei; A N 400 lei; L Ş 200; S L – 3440 lei , V C 50 lei, D M 100 lei, G T 50 lei, M N 700 lei, C C 200 lei; D D 350 lei; M D 350 lei, T V 290 lei, K M 550 lei, B C 600 lei, P G 150 lei, I R 57Q lei;B I 400 lei, C A L – 5260 lei ; P C I 530 lei; B M 50 lei; L R 200 lei, G I 200 lei, L C 200 lei, M E 50 lei, S C 40 lei – total 8 780 lei – sumele au fost stabilite prin comparare cu documentele aferente perioadei depuse de CAR învăţămînt Moineşti.
– în perioada 01.01.2010- 31.12.2010 la rubrica reţineri la CAR învăţămînt Comăneşti au fost menţionate în mod eronat în statul de plată trimis la Centru Bugetar sume oprite şi nevirate după cum urmează: BL – 632 lei;G M L 90 lei, G T 440 lei, C C 370 lei; D D 130 lei; M D 390 lei, K M 50 lei,B I 508, Chivoiu A L – 4226 lei ;V M 10 lei, B C in 20, P C I 100 lei; B M 100 lei, F N 600 lei, P E 240 lei, G E 50 lei, C V 150 lei, P S 360 lei, Ş M L 2001ei, W A 240 lei, M E 170 lei, H V 160 lei, S C 150 lei, C E 150 lei, T C 200 lei. – total 4 868 lei- sumele au fost stabilite prin comparare cu documentele aferente perioadei depuse de CAR învăţămînt Comăneşti.
Situaţia de fapt expusă anterior se probează cu următoarele mijloace de probă, administrate in cursul urmăririi penale:
• declaraţie martor Laic Robert Constantin (fila 4 d.u.p.);
• declaraţie martor ICG (fila 6);
• declaraţie martor DD;
• declaraţie martor Botezatu Lucia;
• declaraţie martor Kanabe Marina;
• declaraţie martor Gloambeș Mihai Lucian;
• Tabele de la CAR Comăneşti 1FN cu sumele încasate de la Școala nr. 7 Comăneşti
• fişa postului de secretar (fii. 85);
• anexă la fişa postului de secretar (fii. 87);
• certificat cazier judiciar C A (fila 272)
• chitanţă achitare prejudiciu (fila 168).
În drept, faptele inculpatei care, în calitate de secretar la Școala cu clasele I-VIII Comăneşti, avînd conform fişei postului atribuţiuni de întocmire a statelor de plată, a întocmit în fals statele de plată care erau trimise la Centrul Bugetar în perioada 2009-2010, majorînd iar alteori trecînd în mod eronat sume la rubricile CAR Moineşti şi CAR Comăneşti, sume cu care ulterior îşi acoperea propriile rate lunare, producînd astfel un prejudiciu 16.478 lei, prejudiciu recuperat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals, fapte prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art.289 alin.l C.pen cu aplic.art.41 alin.2C.pen. şi 291 C.pen. cu aplic art.41 alin.2 C.pen.

10 CERERI DE EXECUTARE SILITĂ DESCHISE PE NUMELE LUMINIȚEI CHIVOIU

Și pentru că este obișnuită să trăiască pe picior mare, Luminița Chivoiu și-a continuat vechile obiceiuri și după ce a părăsit postul de secretară a Școlii „Liviu Rebreanu“.
La ora actuală există nu mai puțin de 10 cereri de executare silită pe numele său, cea mai recentă datînd din 5 martie 2019 cînd creditorul FRANKFURTER INKASSO GESELLSCHAFT MBH a cerut executarea silită a debitoarei CHIVOIU ADRIANA LUMINITA.

(Visited 2,081 times, 2 visits today)