Cu cîteva zile în urmă mass-media din întreaga țară rostogolea o știre “senzațională”: Primăria Comănești, condusă de Viorel Miron a reușit cumpărarea Palatului Ghika Comănești. Laudele la adresa edilului “liberal” au început să curgă iar suma plătită pentru “recuperarea” Palatului nu a fost deloc de neglijat, ridicîndu-se la 500 000 euro. Iată însă că un document intrat în posesia redactorilor “Vocea Comăneștiului” arată că totată afacerea a fost de fapt o imensă șarlatanie în prag de alegerile electorale.

Primarul Viorel Miron i-a șters penalului Paltin Sturdza o datorie de 90 000 euro

Șarlatania a ieșit la iveală la începutul acestui an cînd pseudo-proprietarul, Paltin Gheorghe Sturdza, s-a trezit că are de plătit o sumă imensă către Primăria Comănești, sumă reprezentînd impozitul pentru Palatul și parcul Ghika.
Astfel a aflat că, la data de 25 februarie 2019 Primăria Comănești îl dădea în judecată pe Paltin Gheorghe Sturdza, pentru o datorie de 411 329 lei (90 000 euro) pe care trebuia să îi achite ca impozit pentru Palatul și parcul Ghika deși în realitate acesta nu intrase niciodată în posesia palatului și parcului retrocedat.
Procesul a avut loc la Secția I Civilă a Tribunalului Brașov, dosarul 3965/260/2018 fiind finalizat abia la 24 iunie 2019 cu o decizie surprinzătoare: „La cererea Primăriei Comănești, Tribunalul anulează executarea silită pornită de intimatul ORAȘUL COMĂNEȘTI – U.A.T., reprezentat prin Primar, împotriva contestatorului STURDZA PALTIN GHEORGHE în dosarul de executare nr. 464 din 20.06.2018, pentru recuperarea creanței în cuantum de 411 329 lei, titlul executoriu precum și actele de executare întocmite de intimat în același dosar de executare.“ 

PRIMARUL VIOREL MIRON A CUMPĂRAT UN PALAT CARE NU A FOST NICIODATĂ RETROCEDAT INTEGRAL

Mai mult decît atît, redactorii noștri au intrat în posesia Hotărîrii nr. 483/2019 din 28/01/2019 – Civil a Judecătoriei Brașov ce dovedește fără niciun dubiu că primarul Viorel Miron a plătit “ca popa” 500 000 euro pentru un Palat și un Parc care au fost de fapt mereu doar ale Comăneștiului, nefiind niciodată retrocedate așa-zisului proprietar.
Astfel în SENTINȚA CIVILĂ NR.483 din Ședința publică din data de 28.01.2019 contestatorul Paltin Gheorghe Sturdza arată că:
Contestatorul nu este un veritabil proprietar al imobilului respectiv astfel că nu poate fi stabilită în sarcina sa o obligație fiscală.
Deși s-a admis retrocedarea, imobilul se află și în prezent în posesia și administrarea orașului Comănești.
Impunerea pentru un imobil retrocedat se face doar la data semnării procesului verbal de predare primire, ori un astfel de proces verbal nu există.
Potrivit art 16 din legea 10/2001 predarea imobilelor cu afectațiune specială se face în termen de 5 ani de la emiterea deciziei.
Mai mult, prin contractul de concesiune nr 286/1996 Primăria Comănești a cedat folosința unei suprafețe de teren pentru o perioadă de 25 ani și încasează bani în baza contractului.

Mai mult decît atît, Paltin Sturdza arată că imobilul (Palatul Ghika-Comănești) a fost încadrat de Primăria Comănești în categoria imobilelor rezidențiale, ori destinația imobilului era de monument istoric.
Mai pe scurt, cu doar cîteva luni înainte de alegeri, primarul Viorel Miron a dat 500 000 de euro pe un Palat și un Parc care nu au fost de fapt niciodată retrocedate integral așa-zisului proprietar.
Cît despre cine este moștenitorul penal Paltin Gheorghe Sturdza vom scrie într-un episod viitor.

(Visited 1,773 times, 1 visits today)